ТРАКИ

    Някога, много отдавна (а може би пък не чак толкова много отдавна), по земите на България и съседните днешни държави живеели хора, които били майстори в изработката на изделия от метали, злато и сребро. Били много добри певци и музиканти. Почитали Природата, даровете й и знаели как да общуват с нея, а и как да използват законите, които я управляват. Това било по времената между ХІІ и V хилядолетие преди новата ера (по днешното летоброене!) Последните отблясъци на тази култура срещаме в най-старото намерено до този момент златно съкровище - това от Варненския некропол.
http://www.kroraina.com/thracia/varna_halco/

http://www.varna-bg.com/museums/archaeology/reference_library/prhisvar.htm

    Страната ни е предоставяла прекрасни места за живот откакто свят светува. Сега няма местенце в България, в което да няма следи от древни култури. И ние обикаляме по тези места, за да можем да погледнем с нови очи древните. Разказите ни, придружени със снимки, можете да видите на тези страници:

http://fenix.my.contact.bg/patuvaniya.html

http://f-e-n-i-x.hit.bg/patuvaniya.html

    До този момент никой не назовава хората, живеещи в групи и на едно и също място с каквито и да е било имена. Може и да са имали такива обобщаващи имена, но това е малко вероятно - просто не са имали нужда от такива.
    След този период следва странно затишие - не се откриват никакви следи от живот на тези територии.
   

http://oshte.info/004/00104/08/1708/02.htm

http://www.sarakt.org/proizhod2.htm

http://www.chernomore.bg/article.asp?topicID=173&issueID=250

http://www.varna-bg.com/museums/archaeology/reference_library/potbibel.htm

http://www.segabg.com/08082001/p0020001.asp?work=print


************************************************************

    След това първоначално запознаване с геоложките и археоложки открития по земите ни - да се прехвърлим и към хората, именувани "Траки". 

    Приетото от всички по света наименование на племената, живели около делтата на Дунав, Черно море, Егейско море и земите, заключени между тези граници е "траки". Това наименование са наложили древните хронисти по някаква, известна само на тях логика. Но каквато и да е била тя - тези племена явно са имали доста общо помежду си, за да бъдат определени с едно единствено име.
    В различни материали за траките ще срещнете всяващи объркване бройки на тези племена, започващи от двадесет и достигащи до осемдесет.
    Днес за тях можем да съдим единствено по това, което намираме по земите, обитавани някога от тях и откъслечно от написаното за тях най-вече от враговете им.


http://bg.wikipedia.org/wiki/Траки
(горния линк е много добър и съдържа много информация, но за да го посетите е нужно да го копирате като текст и да го поставите като адрес в браузера си.  ...Съжалявам...)

http://www.archaeologicalmuseumplovdiv.org/_bg/?id=collection&prm=thracian

http://www.archaeologicalmuseumplovdiv.org/web/

http://www.orpheusclub.com/bg/traki.htm

http://www.perperikon.bg/home.php?cp=10

http://www.thracetemp.org/

http://members.tripod.com/~Groznijat/thrac/articles/g_nehrizov.htm

http://www.megalithica.com/

http://thracology.dir.bg/

http://www.thracologia.org/glr.html

http://rock-cut.thracians.org/bg/sites.php

http://www.orpheusclub.com/bg/news.php
На този последен линк ще намерите постоянно обновяваните "горещи" археологически новини.

    Линковете дотук са официална информация и музейни сбирки.


    У нас има няколко човека, които с голяма любов и всеотдайност обикалят, издирват, снимат, описват и публикуват в интернет пространството местата на живот на траките и предците им, мегалитните им комплекси, изсечени в скалните зъбери, като правят всичко възможно тази наша история да стане достояние на всеки, който се интересува от нея.

Христо Тодев

http://rodopi-landmarks.hit.bg/index_TravelNotes_Galleries.html

http://www.rodopimap.hit.bg/mainflash.html

http://thraciankomplex.hit.bg/index.html

http://mechkovez.hit.bg/

http://boroviza.hit.bg/

http://southeastrodopi.hit.bg/index.html

http://tatoul.hit.bg/index.html

http://northeastrodopi.hit.bg/index.html

http://dushkoviza.hit.bg/

http://belentash.hit.bg/index.html

http://rodopi-landmarks.hit.bg/

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Cat=12&Board=turizym&Number=1942444129&page=4&view=collapsed&sb=5&part=

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=turizym&Number=1944775107&page=7&view=collapsed&sb=5&part=

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=turizym&Number=1944853880&page=3&view=collapsed&sb=5&part=

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=turizym&Number=1944926076&page=12&view=collapsed&sb=5&part=

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=turizym&Number=1943321482&page=18&view=collapsed&sb=5&part=

Любомир Цонев

http://oshte.info/004/Strandja/index.htm

http://oshte.info/004/000105/01/0401/03.htm

http://oshte.info/004/000105/01/2101/04.htm

http://oshte.info/004/2004/02/1302/01.htm

http://oshte.info/004/Strandja/2004/05A.htm

Костадин Димов

http://ide.li/article877.html

http://oshte.info/004/000105/03/1103/06.htm

http://kdimov.hit.bg/nowo.html

http://www.bukvite.com/forum/index.php?act=ST&f=33&t=1029&s=3e75715276e6feb3b280ac272973d8df

http://www.bukvite.com/forum/index.php?s=05903606bbdf0e72f6b255d6eb1848e8&act=ST&f=7&t=1011&st=0#entry5707

http://www.slovo.bg/form/index.php?page=pictures&offset=0&open=27

От този месец (декември 2006) вече излиза и списание "Клуб Орфей", а К. Димов е в редакционния му екип.
Основна страница на сайта
Водата Земята Природата - Човекът Сетивата ни
Всеобщата теория Карма и съдба Нашите обиколки Древните народи
Биоритми Скорост на реагиране Вечен календар Въздействие