СЛУХ


    Това е сетивото, което ни доказва постоянно и всячески, че тялото и осезанията ни подлежат на почти пълен контрол от собствения ни мозък!

    Замисляли ли сте се за това?
    Ще Ви го докажа!

    Искате ли да си направите един експеримент?

    Сега сте на работа, в къщи или в интернет зала. Седите си пред компютъра и по някакъв начин сте попаднали на този сайт. Звуците около Вас са Ви познати и Вие почти не ги чувате.
    А точното определение е - не им обръщате внимание!!! Това "точно определение" е много важно! То означава, че Вашият мозък по някакъв начин:
  1. Контролира прага на чувствителност на слуха Ви!
  2. Решава какво е важно да "чуете" и какво - не!
  3. Като резултат на горните две - имаме ИЗБИРАТЕЛНОСТ на получаваните и обработени сигнали, постъпващи през това ни осезание!
    И това наше свойство важи за ВСИЧКИТЕ ни сетива - обърнете внимание на това!

    А сега да продължим с експеримента си.
    Обърнете внимание :-) на това, което чувате в момента!
    Най-вероятно чувате гласове, шум от коли или някакъв общ, неопределим шум.
    Изберете си някой от гласовете, които се чуват или който и да било от другите шумове.
    Вече го различавате от другите, нали!?
    Можете да го опишете, да го определите и отделите от околния шум.
    А спомняте ли си, че до преди малко "не го чувахте" ???

    Искате ли да продължим още по-нататък?

    Почти всеки от Вас до този момент е "чул" най-вероятно звуци от "цивилизацията"!
    Ослушайте се сега за звуци от естествената природа - примерно за гласовете на  птици...
    Има ги и тях, нали!? Даже и в замърсените ни градове те живеят и ни напомнят, че и ние сме част от екосистемата на Земята.
    Ако се заслушате още по-внимателно - може би ще чуете и още гласове - на други птици.

    И всичко това вече го чувате, благодарение на това, че му обърнахте внимание.

    С всичко в живота ни е така!

    Чуваме това, което ИСКАМЕ да чуем!
    Виждаме това, което ИСКАМЕ да видим!
    Чувстваме това, което ИСКАМЕ да почувстваме!

    ЛОШОТО в тази ни система на възприятия е това, че се получава един затворен кръг, който обикновено ни вкарва в тъмните места на нашето съзнание!
    Когато нещо или някой ни дразни, нашата чувствителност към проявите на това нещо или някой се изостря дотолкова, че започваме да търсим още негови прояви. Това ни става като идея фикс.
    . . . И губим Човешкото в себе си. Стараем се всячески и пред всеки да докажем колко е лошо това НЕЩО или НЯКОЙ.
    Но не разбираме, че по този начин вредим най-вече на себе си! На собствения си организъм. Обхванати от злоба и нерви ние си вредим така, както това нещо или някой не може да ни навреди по никакъв начин!
    Поради затворения кръг, в който попадаме ВСИЧКО започва да ни се струва сиво, черно и еднообразно - тунел без изход!
    И в организма ни настъпват промени, които напълно отразяват нашето мисловно състояние и възприятие на околното! - Просто така сме създадени! - Външните фактори, възприети чрез осезанията ни променят дейността на организма ни в съзвучие с тях!!!

    ХУБАВОТО пък на тази система е това, че ВИНАГИ - СЪЗНАТЕЛНО можем да се намесим в този затворен кръг, защото мислите ни са част от него!!!
    Просто трябва да намерим хубавото в това, което ни дразни и да ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ НА НЕГО!

ЗАЩОТО ВЪВ ВСЯКО НЕЩО И ВЪВ ВСЕКИ ИМА И ПОЗИТИВНО, И НЕГАТИВНО,
И ДОБРО И ЛОШО

И САМО ОТ НАС ЗАВИСИ НА КОЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ!!!

А В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА -
КАК ЩЕ СЕ ЧУВСТВАМЕ И КАКВО ЩЕ БЪДЕ ЗДРАВОСЛОВНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ


Човешките възприятия

Основна страница на сайта