Какво виждаме...

и как го определяме


Заблудата за кривината на хоризонталните линии идва от това, че мозъкът ни се стреми да "подреди" големите фигури ( в случая черните и бели вертикални квадрати).
Той се стреми да направи това, тъй като външния контур на фигурата е правоъгълник, а външната форма е определяща при опознаването на даден обект.


Фигура, съставена от концентрични окръжности...
Заблудата идва от факта, че тези окръжности са съставени от черни и червени линии, които в двата си края се допират до фигури със същия цвят. (Свързват външна фигура в единия си край с вътрешна фигура в другия).
...И правилното възприемане е излъгано. Вместо окръжности виждаме спирала. Мозъкът ни отново е последвал логиката си вместо действителността.Както и при предишните картини и тази се основава на същия ефект.
Мозъкът ни приема за основни големите фигури.
Тънките линии на правите се приемат за несъществени и следващи логиката на силните цветове и големите фигури.

Зрение

Човешките възприятия

Основна страница на сайта