Движение, породено от мозъкът ни
Всичките изображения са си съвсем обикновени и неподвижни.
Необикновеното в тях е, че са направени от хора, запознати с особеностите на възприятията ни.
Във всички от тях се използва факта, че мозъкът ни винаги търси подреденост в структурите.
Той обикаля контурите на обекта и го "класифицира"(определя).
Навлиза в него, но в един момент среща нова линия от "подреденост", но под някакъв ъгъл спрямо първата.
Тръгва по нея, търси нова подредба и променя "осъзнаването"на обекта.
В един момент достига първоначалната точка и всичко започва отначало.

Зрение

Човешките възприятия

Основна страница на сайта